973 350 642 973 351 819
Pol. Industrial La Seu · Carrer A · Parcel·la 8
25700 La Seu d’Urgell · Lleida

1.Nord Pirineus 1, S.L. En compliment del deure d’informació que recull l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació es reflecteixen les dades següents: l’empresa titular del [www.nordpirineus.com] és Nord Pirineus 1, S.L (en endavant, [Nord Pirineus]), amb domicili a aquest efecte a Plgno. Ind. la Seu, C.P 25700 La Seu d’Urgell (Lleida), número de CIF B-25305640, i inscrita en el Registre Mercantil de Lleida al tom 252, foli 222, inscripció 10 amb fulla L-4714. Adreça electrònica de contacte: m.nadal@nordpirineus.com del lloc web.

2. USUARIS. L’accés i/o ús d’aquest portal de [Nord Pirineus] atribueix la condició d’USUARI, el qual accepta, des d’aquest accés i/o ús, les condicions generals d’ús reflectides aquí. Les condicions esmentades són d’aplicació independentment de les condicions generals de contractació que, si escau, siguin de compliment obligat.

3. ÚS DEL PORTAL. [indicar dwww.nordpirineus.com] proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (en endavant, «els continguts») a Internet pertanyents a [Nord Pirineus] o als seus llicenciadors als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que sigui necessari per accedir a serveis o continguts determinats. En aquest registre l’USUARI és responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya, de la qual serà responsable i es compromet a fer un ús diligent i confidencial. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com, per exemple, serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que [Nord Pirineus] ofereix a través del seu portal i, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de [Nord Pirineus], dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys esmentats anteriorment; (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. [Nord Pirineus] es reserva el dret de retirar tots els comentaris i les aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, segons el seu parer, no siguin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, [Nord Pirineus] no és responsable de les opinions expressades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

4. PROTECCIÓ DE DADES. [Nord Pirineus] compleix les directrius de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica i altra normativa vigent a cada moment, i vetlla per garantir un ús i tractament correcte de les dades personals de l’usuari. Per a això, juntament amb cada formulari d’obtenció de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a [Nord Pirineus], farà saber a l’usuari l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, i l’informarà de la responsabilitat del fitxer creat, l’adreça del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers, si escau. Així mateix, [Nord Pirineus] informa l’usuari que acompleix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, i sol·licitarà el seu consentiment per al tractament de la seva adreça electrònica amb fins comercials a cada moment.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL. [Nord Pirineus], per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del seu lloc web, així com dels elements que aquest conté (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials emprats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.) titularitat de [Nord Pirineus] o bé dels seus llicenciadors. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, apartat segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquest lloc web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de [Nord Pirineus]. L’USUARI es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de [Nord Pirineus]. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI ha d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat en les pàgines de [Nord Pirineus].

6. POLÍTICA DE GALETES. L’accés al lloc web pot implicar la utilització de galetes, que són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador que utilitza cada usuari perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment pugui emprar. Aquesta informació permet identificar l’usuari com un usuari concret i permet desar les seves preferències personals i informació tècnica, com, per exemple, les pàgines concretes que visita.

Les galetes utilitzades poden ser de dos tipus: Galetes de sessió, que no s’emmagatzemen en l’equip de l’usuari però es necessiten durant cada sessió d’ús en cada servei web, ja que són imprescindibles per al funcionament correcte del servei.
Galetes emmagatzemades temporalment en l’equip de l’usuari, que s’utilitzen per fer estudis estadístics anònims i agregats de l’ús que els usuaris fan del servei, per poder fer futures millores i optimitzacions.

En particular, aquest lloc web fa ús de galetes d’anàlisi: Les galetes d’anàlisis no recullen informació que comporti la identificació de l’usuari. Tota la informació recopilada és de caràcter anònim i la seva finalitat és purament estadística per conèixer el nombre de visites rebudes en el web.

Galeta Finalitat

Google Analytics

Recopilar informació anònima sobre la navegació dels usuaris pel lloc web amb la finalitat de recollir dades estadístiques relatives al nombre de visites rebudes en el web.

Galeta Finalitat

Omniture

(Adobe Analytics)

Recopilar informació anònima sobre la navegació dels usuaris pel lloc web amb la finalitat de recollir dades estadístiques relatives al nombre de visites rebudes en el web.

Els usuaris que no desitgin rebre galetes poden configurar el seu navegador amb aquesta opció. Cal recordar que, de vegades, la no-acceptació de la galeta pot suposar la impossibilitat d’accedir, totalment o parcialment, a la disponibilitat del servei. L’usuari ha de consultar les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

L’usuari ha de tenir en compte que Internet no és un lloc completament segur i que, per tant, ha d’adoptar les mesures necessàries per evitar que les seves dades personals siguin conegudes per tercers no autoritzats que puguin fer-ne un ús inadequat.

L’usuari ha de saber que emplenar el formulari de contacte i enviar les dades sol·licitades implica que ha llegit i acceptat expressament la informació reflectida en aquest avís legal, i que, en conseqüència, atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals per a aquesta finalitat.

7. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT. [Nord Pirineus] no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, la falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

8. MODIFICACIONS. [Nord Pirineus] es reserva el dret d’efectuar, sense avís previ, les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, i pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquest com la forma en què aquests hi apareguin presentats o localitzats.

9. ENLLAÇOS. En cas que en [www.nordpirineus.com] es disposin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, [Nord Pirineus] no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. [Nord Pirineus] no assumeix, en cap cas, cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garanteix la disponibilitat tècnica, la qualitat, la fiabilitat, l’exactitud, l’amplitud, la veracitat, la validesa i la constitucionalitat de qualsevol material o informació que continguin aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implica cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

10. DRET D’EXCLUSIÓ. [Nord Pirineus] es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, als usuaris que incompleixin les presents condicions generals d’ús.

11. GENERALITATS. [Nord Pirineus] perseguirà l’incompliment d’aquestes condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal, exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

12. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA. [Nord Pirineus] pot modificar en qualsevol moment les condicions que aquí es determinen, i les haurà de publicar degudament com apareixen aquí. La vigència de les condicions esmentades va en funció de la seva exposició, i seran vigents fins que siguin modificades per d’altres degudament publicades.

13. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ. La relació entre [Nord Pirineus] i l’USUARI es regeix per la normativa espanyola vigent, i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Bilbao/Barcelona.

En aquest moment no hi ha promocions de begudes

En aquest moment no hi ha promocions d’alimentació
Utilitzeu el menú superior per consultar els productes i fer comandes.

Nous productes